Rengjøring

Koster, børster, skurekluter

Vis 10

Rengjøring før maling, på malte overflater, penselrens

Vis 5

Såpa for skuregulv

Vis 5